Үйлчилгээ

Өргөмжлөл

2011-02-18 04:20:42

Өргөмжлөл

Үнэ: А4 1300 - 1500 төгрөг / Цаасны сонголттой/, жаазан өргөмжлөл 20000–50000 төгрөг /жаазны хэмжээнээс хамаарна/ тавган болон бусад төрлийн өргөмжлөл 6000-20000 төгрөг

А4-н цаасан өргөмжлөлөөс эхлээд 47*49-н харьцаатай жаазан өргөмжлөлийг хийж байна.